Preg_Replace() Fonksiyonu Kullanımı (Php)

Preg_Replace() (Php) işlevi nasıl kullanılır PHP’de nasıl kullanılır. Preg_Replace() fonksiyonunu yazımızda anlatmıştık, aşağıda verilen kodu kopyalayarak kullanabilirsiniz.

preg_replace() işlevi, kalıpta veya girdide bulunan tüm kalıplarla eşleşen alt dizelerle değiştirilen bir dize veya dize dizisi döndürür.

Preg_Replace() Fonksiyonu Kullanımı (Php)

Preg_Replace Kodu:


<?php
/*
* PREG_REPLACE Kullanımı
*/
$metin = ‘Merhaba Dünya.’;
$preg = preg_replace(‘/Düya\w+/i’, ‘War’, $metin);
echo $preg;
?>


 

Preg_Replace() Fonksiyonu Kullanımı

Preg_Replace() Bu işlevi kullanmanın üç farklı yolu vardır:

 • Küp ve değiştirme sırası. Desen eşleşmeleri, bir yedek dize ile değiştirilir.
 • Örnek sıra ve değiştirme sırası. Herhangi bir desenle eşleşen bir dize ile değiştirilecektir.
 • Model dizileri ve vekil dizi dizileri. Her kalıbın eşleşmeleri, değiştirme dizisinde aynı konumdaki değiştirme dizesi ile değiştirilir. Bu konumda hiçbir öğe bulunamazsa, eşleşme boş bir dizeyle değiştirilir.

Değiştirilen dizeler \n veya $n biçiminde bir geri bağlantı içerebilir; burada n, modeldeki grup indeksidir. Döndürülen dizede, \n ve $n örnekleri, eşleşen alt dizeye sahip bir grupla veya \0 veya $0 kullanılıyorsa ifadenin tamamıyla değiştirilir.

Not: İşlev, her giriş dizesi için kalıpları göründükleri sırayla değerlendirir. Dizideki ilk kalıbı değerlendirmenin sonucu, ikinci kalıp için giriş dizisi olarak kullanılır ve bu böyle devam eder. Bu, beklenmeyen davranışlara neden olabilir.

Preg_Replace() Sözdizimi

preg_replace(desenler, değiştir, gir, sınırla, say)

Preg_Replace() Parametre Değerleri

 • kalıplar: Bir normal ifade veya bir dizi normal ifade içerir
 • değiştirme: Bir değiştirme dizesi veya değiştirme dizeleri dizesi
 • input: İkamelerin yapıldığı dize veya dize dizisi
 • limit: Varsayılan değer -1’dir, yani sınırsızdır. Her dizede yapılabilecek ikame sayısı için bir sınır belirler
 • count: İşlev yürütüldükten sonra bu değişken, kaç tane değiştirme yapıldığını gösteren bir sayı içerecektir.

Preg_Replace() Fonksiyonu Kullanımı

Teknik detaylar

 • Dönüş Değeri: Giriş dizesine veya dizelerine ikame uygulanmasından kaynaklanan bir dize veya dize dizisi döndürür
 • PHP sürümü: 4.0.5+
 • Değişiklik günlüğü: PHP 5.1.0 – Sayı parametresi eklendi

 

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir